M&M Backyard Ultra regels

 1. Parcours
  Het parcours moet een ronde zijn - of een heen en terug parcours - van 4 mijl en 880 yard (equivalent van 6,706  kilometer).
 2. Startvak
  Het startvak moet voldoende groot zijn zodat alle deelnemers in dit startvak kunnen plaats nemen. Het startvak blijft gedurende de hele wedstrijd identiek. Bij elk startsignaal van een ronde moeten de deelnemers in dit startvak staan.
 3. Start
  Elke ronde start precies 1 uur na de vorige ronde. Er wordt een waarschuwing gegeven 3, 2 en 1 minuut voor de start. Iedereen moet op het startsignaal vertrekken.
 4. Ronde
  Uitgezonderd voor een sanitaire stop, mogen de deelnemers de ronde niet verlaten zolang ze deze niet volledig volbracht hebben. Er mogen geen begeleiders, pacers, gestopte lopers, ... op de ronde zijn. Er mag geen persoonlijke hulp zijn gedurende de ronde. Elke ronde, ook de laatste moet volbracht worden binnen het uur. Kunstmatige hulpmiddelen zijn niet toegelaten, ook geen wandelstokken. Tragere deelnemers laten vrije doorgang voor de snellere deelnemers.
 5. Timing
  Timing van de rondes is optioneel. Hier kiest Marathon and More Belgium vzw ervoor om de rondetijden te registreren.
 6. Winnaar
  De laatste persoon die een ronde volbrengt is de winnaar. Alle andere lopers krijgen een "DNF" (did not finish) achter hun naam. De uitslag vermeldt wel de behaalde afstand/rondes van elke deelnemer. Wanneer er geen enkele deelnemer één ronde meer kan volbrengen in vergelijking met de andere deelnemers, dan is er geen winnaar. De voorlaatste loper is de assist. Wanneer hij stopt dan dient de winnaar nog 1 ronde te volbrengen.
 7. Einde
  De wedstrijd heeft een open einde, geen vast tijdstip.