Blijven amateurwedstrijden verboden?


Het ziet er naar uit dat de atletiekpiste er nog een tijdje verlaten zal bij liggen. Wij ontvingen deze morgen volgend nieuws via de gemeente:

Er is een belangrijke wijziging van de coronamaatregelen op federaal niveau beslist. Ziehier de info die we ontvangen hebben: 
"Ondanks het feit dat er andere info op de website van Sport Vlaanderen staat, blijven niet-professionele wedstrijden tot nader order verboden!! Het verbod op niet-professionele sportwedstrijden is een bijzondere bepaling die voorrang heeft op de algemene regel voor activiteiten in georganiseerd verband. Daarom kan momenteel een niet-professionele vriendschappelijke sportieve wedstrijd niet worden georganiseerd, ongeacht of deze plaatsvindt binnen eenzelfde sportclub of tussen verschillende sportclubs.” 
Dit betreft het officiële federale standpunt. We zijn ons ervan bewust dat de info op de website van Sport Vlaanderen hiermee tegenstrijdig is. Maar we bevinden ons in een federale fase, waar het federale niveau in de eerste plaats aan zet is.