Update Pinksterlopen

Eerst en vooral willen we alle ultralopers bedanken die hun vertrouwen getoond hebben in onze organisatie Marathon and More Belgium vzw.

Op woensdag 28/4 liet Sport Vlaanderen weten:
"Verwacht wordt dat vanaf 8/5: ... Dat betekent dat kleinschalige recreatieve stadslopen, toertochten, … (zonder ranking) kunnen doorgaan, voor zover dit in golven van maximaal 25 personen gebeurt en vermenging van deze golven bij de start, bevoorrading, aankomst maximaal vermeden wordt door een goed crowd management plan en duidelijke flows. Wat wedstrijden betreft is er op dit ogenblik nog geen toelating voor amateurwedstrijden, maar er wordt verwacht dat dit mogelijk zal worden vanaf 8 mei."

Ondertussen werd het parcours van 2019 afgekeurd om opnieuw te gebruiken. Maar na overleg met politie was er reeds een voorstel voor een nieuw parcours. Agenda voor opmeting werd bekeken en de oplossing voor de Pinksterlopen bestond er in om de start BK, met maximaal 25 deelnemers, te scheiden van de andere 100km lopers. Ook de start van de 50km zou over 2 waves van maximaal 25 deelnemers gespreid worden.

Vandaag kregen we ook een mail van de VAL met antwoord op de vraag als er vanaf 8 mei amateurwedstrijden kunnen georganiseerd worden:
"Op dit ogenblik kan dit niet. De regels moeten daarvoor versoepeld worden, discussie aan de gang binnen de overheid. Tot dan is competitie niet toegelaten.
Wat het BK 100km betreft zal er later op het jaar een andere organisator de kans gegeven worden.
"

Daarom zullen we met pijn in het hart de Pinksterlopen 2021 op een alternatieve Coronaproof wijze laten doorgaan. We zullen een 13km, 26km en 50km (werkelijke afstand 52km) aanbieden.

Info en inschrijven voor het alternatief