Inzameling vzw Aalternatief (update)


De opbrengst van de Virtuele 6 uur van Aalter gaat naar vzw Aalternatief (op FB). We houden jullie op de hoogte van de stand van de inzameling. Situatie op 02/06/2020 8h15, 11 deelnemers:

Inschrijvingen = €19,25

Extra giften = €25,00

TOTAAL (Tussenstand) = €44,25