Gift Aalternatief VZW: Wie zijn ze + update 22/06

De jong volwassenen welke Aalternatief vzw een (t)huis wil bieden:


Je kan nog steeds inschrijven voor de Virtuele 6 uur van Aalter. We houden jullie op de hoogte van de opbrengst voor Aalternatief. Situatie op 22/06 10h30, 33 deelnemers:

Inschrijvingen = €57,75

Extra giften = €76,00

Totaal = €133,75