Tijdopname (en uitslag)

Onze wedstrijduitslag is opgemaakt met de bruto tijd (en zal dit in de toekomst ook steeds zijn). Dit is de enige officiële tijd volgens de Belgische en Internationale atletiekfederaties. Hieronder artikel 165 uit het IAAF-WMA-VAL-KBAB reglement, specifiek voor wedstrijden "geheel of gedeeltelijk buiten het stadion):

"De officiële tijd moet de tijd zijn verstreken tussen het afvuren van het startschot (of het gesynchroniseerde startsignaal) en het ogenblik dat de atleet de aankomstlijn bereikt. Desalniettemin kan de tijd verstreken tussen het overschrijden van de startlijn en de aankomstlijn aan de atleet medegedeeld worden, maar zal niet als een officiële tijd beschouwd worden."

Voorlopig zijn er voor de Cécémel Sinterklaastrail nog geen netto tijden gepubliceerd. We komen hier zo snel mogelijk op terug.