Voorstelling Gastspreker: Ive Rombout

Op zaterdag 23 maart tijdens onze infoavond verwelkomen we 4 gastsprekers. (Je kunt hier inschrijven.) We stellen deze één voor één voor.

Ive Rombout richte "UltraEndurance" op vanuit zijn eigen ervaring als fietser en loper. Is instructeur natural running. En geeft sport en relaxatie massages. Hij is ook zelfstandig agent voor CEP, WCUP, Blackroll en Swisseye. Hij zal het op de info avond hebben over sportvoeding. Hij zal ons inzicht geven in voeding en sportvoeding. En ook tips over het al dan niet gebruiken van sportvoeding.

Meer info over de infoavond vind je hier.