Enquete resultaten

Met onze SurveyMonkey enquete konden we 100 reacties verzamelen. Dit maximum hebben we op 9 dagen tijd bereikt. Hartelijk dank voor jullie waardevolle input.

Eerste vraag: Wat verwacht u na de Bostrail Aalter van eten/naturaprijs?
Over het aangeboden gerecht krijgen we heel vaak zeer positieve reacties. De midden en lange afstand krijgt nog een extra naturaprijs. Anderzijds komen er enkele lopers die durven te zeggen dat onze loop iets te duur is. De gerechtjes en naturaprijs hebben natuurlijk een kostprijs. Daarom wouden we nagaan wat volgens jullie de beste aanpak is.
Tweede vraag: Hoe waardeert u het evenement in zijn geheel?.
Een mens, en ook een loper, durven vaak opmerkingen en kritiek niet rechtstreeks te uiten. Met een anonieme enquete zou wel eens een ander beeld naar boven kunnen komen dan oorspronkelijk gedacht. Daarom dat we ook naar een algemene beoordeling polsen.
Derde vraag: Hoe waarschijnlijk is het dat u het evenement zou aanbevelen aan een vriend of familielid?
"Net promotor score" is een alternatieve manier om klantentevredenheid te meten. De score kan variëren van -100 tot +100. Positieve scores worden als goed aanzien. Scores boven de 50 als excelent. Er is ook kritiek op deze alternatieve meet methode, maar meer dan 2/3 van de fortune 1000 bedrijven gebruikt deze enquete methode. Deelnemers die 9 of 10 antwoorden worden als actieve promotors voor het evenement gezien. Score van 0 tot 6 worden als critici gezien. Score 7 en 8 zijn pasieve promotors. Het % actieve promotors - % critici = NPS.

De vierde vraag was een open vraag. Ze leverde heel wat bruikbare reacties op. We zullen in de loop van volgende week ALLE reacties plaatsen. Positieve en negatieve.